Skip to main content

Governance en bestuur

Klimaatcomfort en -adaptatie

Biobased en circulair verduurzamen

Museumontwikkeling

Klanttype:

Culturele instelling

Projectbudget:

€ 9.200.000

Projectomvang:

2.250 m²

Projectfase:

Uitvoering

Effect
Met als hoofddoel sociaal-maatschappelijke impact creëren en het produceren van lokaal duurzaam voedsel maken projecten als de Gastvrije Hoeve de stad een stukje mooier, inclusiever en gezonder; nu en in de toekomst.

Uitdaging
Het allerbeste eten produceren voor mensen die het het hardst nodig hebben? Dat is de droom van de Protestantse Diaconie Amsterdam en J.H.F. Schopman en Zonen B.V. waar het project Gastvrije Hoeve de Meent vijf jaar geleden mee is begonnen. Intussen worden er twee vervallen boerenbedrijven in Amstelveen getransformeerd tot voorbeeldplek waar op een verantwoorde manier voedsel wordt geproduceerd. Vóór en dóór mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Aanpak
Er zijn veel belanghebbenden bij dit project, en de duurzaamheids- en circulariteitsambities liggen hoog. Als strategisch adviseur draagt Urban Scouts op allerlei manieren bij aan de ontwikkeling, zoals coördinatie van het vergunningsproces, communicatie met belanghebbenden en betrokkenen, en begeleiding van het bouwproces.

Hoogtepunt
Het starten van de exploitatie, vooruitlopend op de benodigde renovaties en herontwikkeling, heeft bijgedragen aan het wegnemen van de weerstand die er aan het begin van het project in de buurt was. Gevreesd werd voor overlast, de praktijk leert dat veel buurtbewoners het project nu een warm hart toedragen en graag op evenementen van de Hoeve komen.

Belangrijkste les
Hoewel het project in omvang beperkt is, betekent het grote aantal partijen dat betrokken is, dat het extra energie kost om de verschillende partijen goed op elkaar aangesloten te houden. Hierbij vraagt ook de organische manier van organiseren soms extra aandacht, om koers en focus te houden.

Conny Stuartweg

Klanttype:Particuliere beleggerProjectbudget:€ 1.462.500Projectomvang:975 m²Projectfase:PlanvormingEffect Buiksloterham is een transformatiewijk. Om leven…

Broedplaats De Wittenplaats

Klanttype:GemeenteProjectbudget:€ 2.700.000Projectomvang:1.800 m²Projectfase:PlanvormingEffect De Wittenplaats kan de komende 20 jaar…

Hendrikplein, Curaçao

Klanttype:Particuliere beleggerProjectbudget:€ 16.500.000Projectomvang:11.000 m²Projectfase:PlanvormingEffect De transformatie van de wijk zal…