Skip to main content

Ambitiebepaling

Herbestemming en erfgoed

Scouten paradijsvogels

Verdienmodellen

Klanttype:

Particuliere belegger

Projectbudget:

€ 1.200.000

Projectomvang:

800 m²

Projectfase:

Initiatie

Effect
Door deze iteratieve aanpak versnellen we niet alleen de ontwikkeling, maar wordt ook het risicoprofiel verlaagd omdat de werkfuncties per direct ingevuld worden. Deze functies helpen de leefbaarheid in de tijdelijke en definitieve fase verbeteren. Tot slot versterkt deze aanpak de economische weerbaarheid van de buurt.

Uitdaging
Sloterdijk I Noord transformeert komende 10 jaar tot een gemengde woon-werkwijk met ruimte voor de creatieve maakindustrie in de plinten. Eigenaren worden uitgedaagd om met elkaar op blokniveau plannen te ontwikkelen en voor te leggen aan de gemeente om daarmee de ontwikkeling in gang te zetten.

Aanpak
Door vooruitlopend op het vaststellen van de gemeentelijke plannen een visie en de daarbij behorende coalities te vormen, nemen we met de eigenaren de regie bij het vormgeven van de plannen en proberen daarmee de ontwikkeling te versnellen. Door een iteratieve aanpak die start met ontwikkelen van (tijdelijke) creatieve werkconcepten zorgen we bovendien voor een invulling van de werkfuncties waardoor straks bij definitieve ontwikkelingen per direct een volledig geprogrammeerd gebouw wordt gerealiseerd, zodat de levendigheid en een aantrekkelijk leefmilieu verbeterd worden.

Hoogtepunt
De eerste visies en plannen worden enthousiast ontvangen. ook de gemeente ziet dit als kans om de plannen te versnellen.

Belangrijkste les
Het nemen van regie zorgt ervoor dat we voor de troepen uitlopen, Dat geeft ruimte en regie, maar betekent ook dat we moeten zorgen dat de gemeentelijke teams aangesloten moeten blijven. Daar zie je een verschil tussen de visievormende afdelingen en de projectteams. Die dynamiek vraagt extra aandacht.

Conny Stuartweg

Klanttype:Particuliere beleggerProjectbudget:€ 1.462.500Projectomvang:975 m²Projectfase:PlanvormingEffect Buiksloterham is een transformatiewijk. Om leven…

Broedplaats De Wittenplaats

Klanttype:GemeenteProjectbudget:€ 2.700.000Projectomvang:1.800 m²Projectfase:PlanvormingEffect De Wittenplaats kan de komende 20 jaar…

Hendrikplein, Curaçao

Klanttype:Particuliere beleggerProjectbudget:€ 16.500.000Projectomvang:11.000 m²Projectfase:PlanvormingEffect De transformatie van de wijk zal…