Skip to main content

Advisering, Ontwikkeling, Scouting locaties en scouting paradijsvogels

‘place led development’ en ‘placemaking’

Een goed Nederlands woord zoeken wij nog. Met een inhoudelijk plan en concept brengen wij vastgelopen locaties weer in beweging met een commerciële, creatieve en culturele invulling. Dit doen we zowel voor eigen rekening en risico als in opdracht van gemeenten, culturele gezelschappen als eigenaren van (incourant) vastgoed en bijzondere locaties. Wij bieden zo conceptontwikkeling, gedelegeerde projectontwikeling, placemaking en programmering

Scouting locaties

Als echte scouts verbinden wij bijzondere gebruikers (paradijsvogels) met niet-herkende plekken (ruwe diamanten), en andersom. Zo helpen wij organisaties nieuwe huisvesting vinden, waarbij we de huisvestingsopgave op een bijzondere en spraakmakende wijze invullen. Kijk bijvoorbeeld eens bij projecten naar de ‘kantoren’ die we voor RoyalHaskoningDHV hebben gerealiseerd. Ook op dit moment zoeken we voor een paar Paradijsvogels naar pareltjes. Heb je een mooie plek en zoek je een spraakmakende invulling? Neem dan even contact met ons op!

Strategisch advies

Heel vaak hebben partijen al erg goede ideeen, maar is er ergens een knoop te ontwarren. Wij helpen smaakmakers graag om hun dromen te realiseren en zetten onze kennis en kunde daarvoor graag in. Zo helpen wij veel culturele gezelschappen, musea, broedplaatsen en creatieve groepen met strategisch advies over governance & organisatievraagstukken, alternatieve verdienmodellen, exploitatie- & investeringsmodellen en financieringen/ subsidieaanvragen.

Scouten paradijsvogels

Andersom zoeken wij voor mooie plekken een bijzondere invulling. Smaakmakers en Paradijsvogels die helpen de ambities op specifieke locaties mogelijk te maken. Zo hebben wij eigenlijk in ons netwerk altijd wel een paar bijzondere gebouwen of plekken (pareltjes), waar plek is voor Paradijsvogels. Nieuwsgierig? Bel voor overleg!

Wij maken gezonde en boeiende plekken, in de stad en daarbuiten

Een voorspelbaar proces

Een spannende uitkomst vraagt om een helder proces met duidelijke stappen. Hierom hebben wij een scherp proces gemaakt, dat start bij een goede ambitiebepaling dat een afwegingskader vormt voor de tijdens de realisatie te maken keuzen. Dit ambitiedocument biedt niet alleen de basis van het project, maar ook een routekaart waarlangs we de samenwerkingen met partners en gebruikers verkennen.

Een spannend, aansprekend en toegankelijk programma

Er is een spannende en aantrekkelijke programmering waarmee de initiatiefnemer en gebruikers zijn bestaan kan zekerstellen, het zijn plekken waar je wil werken of waar je naar toe wil. De plekken zijn uitnodigend, comfortabel en voelen goed. Je ontmoet er nieuwe mensen en je gaat er met een blij en voldaan gevoel weer weg waardoor je wil terugkomen. Het grappige is dat iedereen wel zo een plek kan noemen, een plek waar je ook met plezier aan herinnerd wordt.

Aantoonbaarheid en bewijslast

Meten is weten, zo onderbouwen wij de resultaten die we met onze dromen bereiken. Met u maken we afspraken hoe we de resultaten meten op basis van ‘kritische prestatie indicatoren’. Zo kunnen we per project laten zien wat het effect en de meerwaarde is, deze vertalen we ook naar financiële effecten. Belangrijker nog is dat we, gedurende de realisatie, alle afwegingen die we moeten maken, Wij meten de impact op macro niveau met behulp van 3 met u te kiezen Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en op persoonlijk niveau op basis van 5 vaste criteria met betrekking tot geluk en gezondheid (met een duur en saai woord: wellbeing). Neem vooral een kijkje op www.impactvaluators.com of vraag ons om een toelichting.

Met een kloppende businesscase

Wij maken plekken die de stadse economie versterken en extra waarde voor de belegger creëren. De verschillende programmaonderdelen elementen vormen een evenwicht tussen financieel en inhoudelijk rendement en leiden zo tot een gezonde businesscase. Alleen met een stabiele businesscase is de continuïteit van een plek immers gewaarborgd.

En een prettig microklimaat

Een plek is alleen succesvol als je je er als gebruiker of bezoeker welkom, geborgen en op je plek voelt. Zachtere criteria die zich heel goed fysiek en in programmering laten vertalen. Voorbeelden van maatregelen zijn het stimuleren van ontmoeting en samenwerken, het zorgen dat je als individu invloed hebt op de omgeving of het zorgen voor een groene omgeving. Ook het aantrekkelijk maken van het microklimaat in de directe omgeving (door het beïnvloeden van temperatuur, luchtvochtigheid, waterhuishouding etc) maakt deel uit van onze aanpak omdat dit een zeer grote invloed heeft op de tevredenheid van gebruikers en bezoekers. Dit nog los van het feit dat deze aanpak de deur opent voor meer installatiearme gebouwen, en dus minder ecologische voetafdruk.

In samenwerking

De wereld verander je nooit alleen. Daarom werken wij in alle projecten graag nauw samen. Of het nu de opdrachtgever is waarbij we in de huid kruipen, of de gebruikers die met ons meewerken aan een bijzonder concept. Vertrouwen en samenwerken vormen de basis van ons succes.