Skip to main content

Ambitiebepaling

Herbestemming en erfgoed

Museumontwikkeling

Verdienmodellen

Klanttype:

Gemeente

Projectbudget:

€ 2.700.000

Projectomvang:

1.800 m²

Projectfase:

Planvorming

Effect
De Wittenplaats kan de komende 20 jaar in een gerenoveerd gebouw een belangrijke verbindende rol in de buurt spelen, terwijl de kunstenaars daar ook hun beroep kunnen uitoefenen in een vrije creatieve rol.

Uitdaging
Broedplaats De Wittenplaats zit al bijna 20 jaar in een gebouw van Rochdale. In 2025 loopt het huidige huurcontract af. Alle partijen willen de samenwerking doorzetten. Daarvoor is het nodig dat het gebouw een grondige renovatie krijgt om aan de duurzaamheidseisen van de komende jaren te kunnen voldoen. Ook vraag het visiedocument van De Wittenplaats om een actualisatie na 20 jaar. Daarbij is het ook de bedoeling dat er een meer zichtbare buurtfunctie voor het gebouw wordt gerealiseerd.

Aanpak
In een vooraf opgezet stappenplan worden het visiedocument, de huurovereenkomst en de investeringsexploitatie geactualiseerd. Ook wordt, in samenwerking met woningstichting Rochdale als eigenaar en bureau Broedplaatsen als subsidiegever een renovatiestrategie/ -plan op hoofdlijnen opgesteld dat als basis kan dienen voor een succesvolle subsidieaanvraag.

Hoogtepunt
Binnen enkele sessies en bijeenkomsten is een globale visie gevormd door de initiatiefnemers en gebruikers van De Wittenplaats. De visie is omarmd door verhuurder Rochdale en bureau Broedplaatsen. Dit geeft ook binnen de groep creatieve ondernemers en kunstenaars nieuwe energie om een grotere publieksrol in de buurt te spelen.

Belangrijkste les
Binnen De Wittenplaats heeft zich een bijzondere groep kunstenaars verzamelt, die de mooiste exposities organiseert, producten maakt en meerwaarde heeft. Iedereen is wel zo druk bezig, dat vergeten wordt om het resultaat aan een breder publiek te laten zien. Daardoor is bij stakeholders (onterecht) een beeld ontstaan dat er ‘niets’ voor de buurt gebeurd.

Conny Stuartweg

Klanttype:Particuliere beleggerProjectbudget:€ 1.462.500Projectomvang:975 m²Projectfase:PlanvormingEffect Buiksloterham is een transformatiewijk. Om leven…

Hendrikplein, Curaçao

Klanttype:Particuliere beleggerProjectbudget:€ 16.500.000Projectomvang:11.000 m²Projectfase:PlanvormingEffect De transformatie van de wijk zal…

Elementenstraat

Klanttype:Particuliere beleggerProjectbudget:€ 1.200.000Projectomvang:800 m²Projectfase:InitiatieEffect Door deze iteratieve aanpak versnellen we…