Skip to main content

Wij maken gezonde en boeiende plekken, in de stad en daarbuiten

Met een duidelijk proces

en spannende uitkomst vraagt om een helder proces met duidelijke stappen. Hierom hebben wij een scherp proces gemaakt, dat start bij een goede ambitiebepaling dat een afwegingskader vormt voor het vervolgproces. Dit ambitiedocument biedt niet alleen de basis van het project, maar ook een routekaart waarlangs we de samenwerkingen met partners en gebruikers verkennen. Plekken die iets betekenen en toevoegen aan de stad hebben een aantal elementen in zich. Wij vertalen dat in drie belangrijke bouwstenen die een solide fundament vormen voor onze projecten

Een spannend en aansprekend programma

Er is een spannende en aantrekkelijke programmering waarmee de initiatiefnemer en gebruikers zijn bestaan kan zekerstellen, het zijn plekken waar je wil werken of waar je naar toe wil. De plekken zijn uitnodigend, comfortabel en voelen goed. Je ontmoet er nieuwe mensen en je gaat er met een blij en voldaan gevoel weer weg waardoor je wil terugkomen. Het grappige is dat iedereen wel zo een plek kan noemen, een plek waar je ook met plezier aan herinnerd wordt.

Een kloppende businesscase

Wij maken plekken die de stadse economie versterken en extra waarde voor de belegger creëren. De verschillende programmaonderdelen elementen vormen een evenwicht tussen financieel en inhoudelijk rendement en leiden zo tot een gezonde businesscase. Alleen met een stabiele businesscase is de continuïteit van een plek immers gewaarborgd.

En een prettig microklimaat

Een plek is alleen succesvol als je je er als gebruiker of bezoeker welkom, geborgen en op je plek voelt. Zachtere criteria die zich heel goed fysiek en in programmering laten vertalen. Voorbeelden van maatregelen zijn het stimuleren van ontmoeting en samenwerken, het zorgen dat je als individu invloed hebt op de omgeving of het zorgen voor een groene omgeving. Ook het aantrekkelijk maken van het microklimaat in de directe omgeving (door het beïnvloeden van temperatuur, luchtvochtigheid, waterhuishouding etc) maakt deel uit van onze aanpak. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit een zeer grote invloed heeft op de tevredenheid van gebruikers en bezoekers. Dit nog los van het feit dat deze aanpak de deur opent voor meer installatiearme gebouwen, en dus minder ecologische voetafdruk.