Skip to main content

Dromen realiseren we met een transparant proces

Ambities bepalen

Met onze vaste methodiek meten we de betekenis die we aan de stad geven. Hierbij maken we de keuze om de betekenis die we geven te meten aan individuele doelstellingen die we per project definiëren met de opdrachtgever. Doordat we per project een ambitiematrix opstellen, met daarin duidelijke doelstellingen en afspraken hoe we de resultaten meten, kunnen we per project laten zien wat het effect en de meerwaarde is. Deze vertalen we ook naar financiële effecten.

Duidelijk projectmanagement

Een duidelijke fasering en heldere besluitmomenten borgen daarbij dat de focus behouden blijft en dat stappen niet impliciet genomen worden. Op deze wijze blijft sturing op de ambities gedurende de gehele looptijd van een project. Wij werken volgens de Prince2 methodiek, die wij hebben aangepast op onze specifieke werkwijze.

Meten is weten

Meten is weten, zo onderbouwen wij de resultaten die we met onze dromen bereiken. Hiervoor hebben we een methodiek ontwikkelt waarmee we niet allen vooraf ambities bepalen, maar deze ook bewaken tijdens de ontwikkeling en realisatie. Zo meten we de impact op macro niveau met behulp van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en op persoonlijk niveau op basis van criteria met betrekking tot wellbeing, geluk en gezondheid. Neem vooral een kijkje op www.impactvaluators.com

Door de ambities expliciet in de besluitvorming te betrekken en met behulp van gestructureerde rapportages in PowerBI zorgen we dat de ambities geen loze beloften zijn. Wij rapporteren per kwartaal bovendien hierover, zowel aan de klant als breder aan ons netwerk.